Om spontana

Spontana Scandinavia erbjuder olika tjänster med fokus på utveckling av individer, grupper och verksamheter.
Det kan handla om kortare insatser som mötesledning eller facilitering.  Kompetensutveckling i form av inspirationsföreläsningar, kurser i mötesteknik, projektledning, evenemangsproduktion.  Vi erbjuder också längre konsultuppdrag som handledning, förändringsledning och projektledning och olika former av kommunikationsinsatser. Varje uppdrag utgår från kundens behov, syfte och mål.

Tjänster:

 • Mötesledning
 • Facilitering
 • Förändringsledning
 • Verksamhetsutveckling
 • Content writing, storytell
 • Projektledning
 • Mötes- och eventproduktion; workshops, seminarier, event.

Utbildning & föreläsningar
Vi skräddarsyr föreläsningar, kurser och utbildningar där interaktion och reflektion och viktiga ingredienser.

 • Mötesteknik
 • Projektledning
 • Gruppdynamik
 • Medveten reflektion utifrån BEHÖVS-modellen

Kunder
Under åren har vi gjort uppdrag åt en rad företag, intresseorganisationer och kommunala bolag som t ex
Nordic Council of Shopping Centers, Stockholm Business Region, Järfällahus, Stockholms Teknologie Institut, Stockholms Bostadsförmedling, Hyresgästföreningen, Frans Schartau Handelsinstitut


Om mig
Jag som driver Spontana Scandinavia heter Lotta Strinnholm. Den röda tråden i mitt yrkesliv har varit att leda projekt med innehåll som inspirerar och utvecklar individer, grupper och verksamheter, vilket jag gjort professionellt sedan 1991 och i egen regi sedan 2007. Min specialistkunskap är samarbetsprojekt med många olika aktörer och att skapa mötesplatser där dialog uppstår. Mitt ledarskap är format av Scoutrörelsen där jag varit aktiv under många år och dess upplevelsebaserade metodik, learning by doing.
Jag tror på varje individs inneboende kraft och vilja att bidra, på samarbeten där olika kompetenser samverkar och att tydlig kommunikation och att möten är en förutsättning för att kunna utveckla både individer och verksamheter.
Vi behöver de planerande, formella och informativa kommunikationen för kontroll, hitta lösningar och kunna fatta beslut men vi behöver också den spontana kommunikationen och det spontana mötesrummet där samtal sker utan manus för att stärka och utveckla våra relationer, kreera idéer, bygga förtroende och skapa starka team.
Målet i min verksamhet är att skapa förutsättningar och utrymme för både planerade och spontana möten så att god kommunikation uppstår bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Spontana Scandinavia AB
E-post: lotta.strinnholm@spontana.se
Telefon: + 46 (0)763 754 946